festservetter.se

Klichèer

Klichè

Klichen är ett enkelt motiv, symbol eller logga

som man kan komplettera servetten med.

Kliche väljer du vid servettbeställningen.

Vill man ha en egen logga som kliche så kostar

den ca. 250 kr att tillverka.